"Om du skulle fråga Micha" finns nu också på arabiska, och har tilldelats Elsa Beskow-plaketten.